vnen

Chào mừng quý khách đến với công ty Dịch Thuật Nhật Phúc!

   Chúng tôi hiểu rằng bảo mật là một vấn đề rất quan trọng đối với tài liệu các dự án mà chúng tôi đã và đang thực hiện cho nhiều đối tác trong và ngoài nước. Vì vậy việc thực hiện bảo mật tài liệu của khách hàng là điều bắt buộc có trong quy định của công ty chúng tôi bằng cách tất cả các nhân viên đều phải ký hợp đồng bảo mật trước khi trở thành nhân viên của Dịch thuật Nhật Phúc. Tuy nhiên nếu khách hàng có thêm yêu cầu và tạo sự bảo đảm cho khách hàng chắc chắn 100% tài liệu của quý khách sẽ được bảo mật, chúng tôi sẵn sàng ký hợp đồng bảo mật tài liệu trong một thời gian nhất định đi kèm với hợp đồng dịch thuật. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu không thực hiện được cam kết bảo mật.

  • Hệ thống bảo mật tốt, đảm bảo tài liệu của khách hàng không bị tiết lộ

  • Làm hợp đồng bảo mật và chịu trách nhiệm về tài liệu

 


Chia sẻ